Leukocyte Phagocytosis of Platelets - 3.

Leukocyte Phagocytosis of Platelets - 3.
#00003445
Author: Nancy J Freeman; Lisa Manera;
Category: Reactive Marrow > Reactive changes > Histiocytes > Hemophagocytosis
Published Date: 07/01/2007

Leukocyte engulfing platelet (s).